Contact
28

Contact gegevens :

Contact:  bij vragen kun je natuurlijk altijd gerust bellen of een mailtje sturen.

 

HaPi Fotografie
Capelle aan de IJssel

Kvk .nr.: NL 24258989
BTW. nr.:  NL001323690B15

info@hapifotografie.nl
06 – 10223367

Privacyverklaring

 

Algemene voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan de door ons geplaatste foto’s te bewerken of door een derde te laten bewerken.
  • Foto’s uit de shoot mogen aangewend worden door HaPi Fotografie ter promotie van beroepsactiviteiten.  Deze promotie mag in alle media en mogelijke formaten gebruikt worden zoals: internet, folders, website, visitekaartjes, affiches en scocial media zoals bv. Facebook.
  • Bij delen van de shoot op social media wordt HaPi Fotografie genoemd als de fotograaf.

Annulering:

  • Bij annulering vanuit de kant van de klant, wordt het (eventuele) voorschot niet terugbetaald.  In geval van overmacht of ongeval van de fotograaf wordt het (eventuele) voorschot wel terugbetaald. (alleen indien er geen andere alternatieve fotograaf beschikbaar is).
  • Bij ziekte of overmacht zal de fotograaf zorg dragen voor een geschikte vervangende fotograaf tegen hetzelfde tarief.
  • Bij onmacht of technische problemen verklaart de klant zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden.  Er wordt dan samen gekeken naar een passende oplossing in redelijkheid en billijkheid.

Opschorting:

  • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het openstaande bedrag is voldaan.
  • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie betreffende de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  • Opschorting , dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
  • Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.